viagra malaysia Használati és Általános szerződési feltételek - SzámTech 18 - Számítástechnikai WebShop és Szervíz

 

Általános használati és szerződési feltételek

SzámTech 18 - WebShop és szerviz
 Szabó Róbert Egyéni Vállalkozó

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Általános Felhasználási Feltételek, ÁFF. vagy Dokumentum.) a Szabó Róbert (székhely: 1188 Budapest, Címer utca 30/A; EU adószám: HU68170213, Adószám: 68170213-2-43.; a továbbiakban: Üzemeltető vagy SzámTech 18 - WebShop) által üzemeltetett webshop.szamtech18.eu oldalon elérhető szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (Ügyfél vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

Az Szabó Róbert, mint a webshop.szamtech18.eu online kereskedelmi portál üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a SzámTech 18 - WebShop rövid felhívás formájában tájékoztatja Felhasználóit, amelyet a webshop.szamtech18.eu erre a célra szolgáló felülete, a SzámTech 18 - WebShop által küldött hírlevél vagy valamennyi felhasználónak, a Saját fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhat.

A módosítást követően a Szolgáltatás használata a jelen ÁSZF. módosításának elfogadását jelenti.

1. Az alábbi fogalmak a jelen ÁSZF-ben a következők szerint értelmezendők:

SzámTech 18 - WebShop : az Szabó Róbert budapesti székhelyű Egyéni Vállalkozó (székhely: 1188 Budapest, Címer utca 30/A; EU adószám: HU68170213, Adószám: 68170213-2-43.

 

Eladó: a SzámTech 18 – WebShop Szabó Róbert Egyéni Vállalkozó vagy a webshop.szamtech18.eu oldalon forgalmazóként feltüntetett egyéb vállalkozás, aki a webshop.szamtech18.eu-n termékeket és/vagy szolgáltatásokat eladásra kínál.

Ügyfél/Felhasználó : természetes személy vagy jogi személy, aki az oldal használatával – bármely elektronikus kommunikációs eszközön (asztali számítógép, nootebook, telefon, tablet, okostelefon…stb.) hozzáférést nyer az oldalhoz, annak tartalmához ; aki az Weboldalon regisztrál, ezáltal felhasználói fiókot (a továbbiakban: Ügyfélfiók vagy Saját fiók) hoz létre vagy aki a Weboldalon megrendelést ad le és ennek következtében a SzámTech 18 - WebShop felhasználói fiókot hoz létre számára.

Vásárló: az az Ügyfél, aki a webshop.szamtech18.eu oldalon rendelést adott le.

Saját fiók: az Ügyfél a webshop.szamtech18.eu oldalon regisztráció útján felhasználói fiókot (a továbbiakban: Ügyfélfiók vagy Saját fiók) hozhat létre. A regisztrációhoz egy valós, az Ügyfélhez tartozó e-mail cím és egy jelszó megadása szükséges. A Saját fiókából adhat le rendelést (vásárolhat a webshop.szamtech18.eu-n) az Ügyfél. A Saját fiók úgy is létrehozható, hogy a Felhasználó a webshop.szamtech18.eu oldalon az általa kiválasztott terméket a Kosárba helyezve, egy valós, a Felhasználóhoz köthető e-mail címet és a rendelés leadásához szükséges adatokat megadva rendelést ad le a webshop.szamtech18.eu-n és a rendelés leadásával a SzámTech 18 - WebShop felhasználói fiókot hoz létre a Felhasználó számára az általa a rendelés leadásakor megadott adatokkal.

A Saját fiók menüpontokba szedve tartalmazza az Ügyfél által a regisztráció során és a rendelése(i ) leadásakor megadott adatokat, információkat, minden az általa leadott rendelés(ek)kel kapcsolatos adatot és információt (a vásárolt termékekhez kapcsolódó megrendelés visszaigazolás) továbbá az Ügyfél által a webshop.szamtech18.eu-n kiválasztott termékeket/összeállított terméklistákat (Kedvenceim) .

 

Az Ügyfél a regisztráció során és a rendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. Amennyiben a SzámTech 18 - WebShop tudomására jut, hogy az Ügyfél által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a webshop.szamtech18.eu használatából kizárni.

Saját fiók létrehozására és a webshop.szamtech18.eu-n történő vásárlásra az a természetes személy jogosult, aki 18. életévét legkésőbb a Saját fiók létrehozása napján (a webshop.szamtech18.eu-n történő vásárlás napján) betöltötte.

Weboldal – a szamtech18.eu tartomány és alárendelt tartományai (promóciós kampányok, nyereményjátékok okán és/vagy egyéb okból létrehozott aloldalak).

Termék – minden olyan a SzámTech 18 – WebShop által eladásra kínált termék és/vagy szolgáltatás, amelyet az Ügyfél a webshop.szamtech18.eu oldalon megvásárolhat, azaz amelyre vonatkozóan az Ügyfél a webshop.szamtech18.eu oldalon a rendelését leadhatja.

Promóciós kampány – adott, meghatározott termékkategóriába tartozó Termékek vagy a webshop.szamtech18.eu-n található valamennyi termék kereskedelmi célú népszerűsítésére szolgál., amelyet a SzámTech 18 - WebShop szervez. A Kampány meghatározott ideig tart. A Kampány időtartama alatt a Kampányba tartozó termékek kedvezményes feltételekkel/áron vásárolhatók meg a webshop.szamtech18.eu oldalon. Ezen termékek az Eladó számára rendelkezésre álló (korlátozott darabszámú) készlet erejéig vásárolhatók meg a kampányszabályzatban meghatározott feltételek szerint.

Szerződés – az Eladó és a tőle terméket a webshop.szamtech18.eu oldalon keresztül megrendelő Felhasználó (a továbbiakban: Vásárló) között az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően.

 

Tartalom:

- minden olyan adat és/vagy információ, amely a Weboldalon látható és elérhető, és/vagy amelyhez egy elektronikus kommunikációs eszköz (asztali számítógép, nootebook, telefon, tablet…stb.) használata segítségével hozzá lehet férni;

- minden olyan e-mail és/vagy egyéb üzenet által tartalmazott adat és/vagy információ amelyet az Eladó a Vásárlónak elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küld;

- a Termékekkel és/vagy az Eladó által egy adott időszakra vonatkozóan alkalmazott árakkal kapcsolatos adatok és információk;

- a Termékekkel és/vagy az Eladóval partneri kapcsolatban levő harmadik fél (különösen, de nem kizárólagosan: futárszolgálat) által egy adott időszakra vonatkozóan alkalmazott árakkal kapcsolatos adatok és információk;

- az Eladóra vonatkozó és/vagy vele a Weboldalon kapcsolatba hozható adatok és információk.

Dokumentum – a jelen Általános Felhasználási feltételek.

Hírlevél – elektronikus úton (e-mail, SMS) a SzámTech 18 - WebShop által a hírlevélre-szolgáltatásra feliratkozott Felhasználóknak időszakosan küldött üzenet, amely a webshop.szamtech18.eu oldalt érintő változásokról/újdonságokról, a webshop.szamtech18.eu-n megjelenített Termékekről és/vagy az Eladó által adott időszakban szervezett/vállalt promóciókról tájékoztat és nyújt információt.

Rendelés – Eladó és Vásárló között létrejövött olyan kommunikáció, amely révén a Vásárló a Weboldalon keresztül az Eladóval a Weboldalon található Termékek és/vagy Szolgáltatások valamelyikére vonatkozó vételi szándékát.

Megjegyzések – A Termékekre és Szolgáltatásokra vonatkozó valamennyi megjegyzés és/vagy leírás, az azok útmutató leírásában foglaltak szerint.

Értékelés – a terméket megvásárló Ügyfél által írt vélemény, amelyet a termékekkel kapcsolatos saját tapasztalatai alapján ír, meghatározva, hogy a termék megfelel-e a gyártó által írt specifikációknak.

Minősítés –a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló elégedettségét meghatározó értékelés a termékre vonatkozóan. A minősítés csillagok formájában történik, minden termék egy és öt csillag közötti értékelést kaphat. A minősítés szorosan összefügg a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló által az adott termékről írt értékeléssel..

Hozzászólás – vélemény, megjegyzés vagy kiegészítés, mely egy Értékeléshez vagy egy másik hozzászóláshoz kapcsolódik.

Kérdés –a Felhasználóhoz/Ügyfélhez/Vásárlóhoz intézett kérdés, amelynek célja, hogy bővebb információt kérjen az oldalon lévő termékről vagy szolgáltatásról.

Válasz – írásos formában közölt információ annak a Felhasználónak/Ügyfélnek/Vásárlónak, aki egy kérdést tett fel egy adott termék oldalán. Választ jelent az olyan magyarázat, amelyet egy Felhasználó/Ügyfél/Vásárló ad egy másik Felhasználónak/Ügyfélnek/Vásárlónak ugyanannak a beszélgetésnek a keretében.

 

2. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

2.1. Egy Rendelésnek Weboldalon történő leadásával a Vásárló elfogadja azt a kommunikációs csatornát (telefon vagy e-mail), amelyen keresztül az Eladó a termék megrendelését lehetővé teszi.

2.2. A Rendelés leadása után a Vásárlóhoz telefon vagy e- mail útján érkezett értesítés tájékoztató jellegű és nem jelenti a Rendelés Eladó általi tényleges visszaigazolását (készlethiány, készlethiba, sérült termék).

2.3. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által leadott Rendelésben szereplő Termékek/Szolgáltatások mennyiségétől kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Vásárlót az általa az Ügyfélfiókjában megadott telefonszámon és/vagy e-mail címen értesíti, Ilyen esetben az Eladó az Ügyfél által már kifizetett, azonban az Eladó által vissza nem igazolt termékek vételárát az Ügyfél részére visszatéríti.

2.4. Az Eladó és Vásárló közötti Szerződést akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail és/vagy SMS útján megkapja az Eladótól a Rendelés véglegesítéséről/visszaigazolásáról szóló értesítést, amely értesítés magában foglalja az Ügyfél által megrendelt Termékeknek a futárszolgálat részére való átadásáról szóló értesítést is..

2.5. A jelen ÁFF az Eladó és az Ügyfél között létrejött a Szerződés alapját képezi. A Szerződéshez szorosan kapcsolódó dokumentum a Termékhez tartozó jótállási jegy és az Eladó által kibocsátott számla.

 

3. AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELEZÉSEK

3.1. A weboldalra bármely Felhasználó/Ügyfél beléphet. Az SzámTech 18 - WebShop fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélnek/Vásárlónak a Rendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Ügyfél/Vásárló a Weboldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a Weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével a SzámTech 18 - WebShop-nak kárt okozhat. Ezen esetben az Ügyfél/Vásárló a SzámTech 18 - WebShop Ügyfélszolgálatához fordulhat ahol a korlátozás(ok) indokairól tájékoztatást kap.

3.2. Az Ügyfél az Termék forgalmazójával kapcsolatba léphet a termék oldalán a „Kapcsolat”/”Írjon Nekünk” menüpontban feltüntetett elérhetőségeken. A Termék forgalmazója az általa kapcsolatfelvétel céljára megadott információk valósságáért és helyességéért felel.

3.3. Amennyiben egy adott internethálózatról az átlagosnál nagyobb forgalom érkezik, a SzámTech 18 - WebShop fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt látogatói Ügyfelek/Felhasználók számára „captcha” típusú kód használatát vezesse be, Weboldal tartalmának és valamennyi információjának a védelme érdekében.

3.4. Az SzámTech 18 - WebShop a Weboldalon információt közölhet az általa forgalmazott Termékekről és/vagy Szolgáltatásokról és/vagy a webshop.szamtech18.eu oldalon forgalmazóként feltüntetett egyéb vállalkozás (azaz a SzámTech 18 - WebShop Marketplace partnere) által kínált és a készlet erejéig érvényes promóciókról.

3.5. A Weboldalon a Termékek és/vagy Szolgáltatások ára forintban (HUF) értendő és tartalmazza az ÁFA-t.

3.6. A törvényben előírt feltételeknek megfelelően az elektromos berendezések, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb környezetvédelmi termékdíjköteles termékek weboldalon feltüntetett ára tartalmazza a Környezetvédelmi termékdíjat.

3.7. Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében az Eladó nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek).A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.

3.8. A Weboldalon feltüntetett Termékek és/vagy Szolgáltatások leírására használt információ (statikus / dinamikus képek / multimédia bemutatók stb.) nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják,

3.9. Egy Rendelést követő 14 nap elteltével a Vásárlótól a SzámTech 18 - WebShop az általa megvásárolt Termék/Szolgáltatást értékelését kérheti, a részére az Ügyfélfiókjában megadott e-mail címére küldött e-mail útján. Ezen értékeléssel a Vásárló elősegíti más Ügyfelek/Felhasználók megfelelő tájékoztatását, új szolgáltatások fejlesztését, részletesebb termékleírások készítését. Az értékelés leadása önkéntes.

 

4. MEGBÍZÁS

Az Eladó a Rendelés lebonyolításával kapcsolatos Szolgáltatások lebonyolításával harmadik személyt bízhat meg a Vásárló előzetes vagy egyidejű tájékoztatásával. Ez a Vásárló beleegyezéséhez nem kötött. Az Eladó azonban ezen esetekben is felel a Vásárlóval kötött Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítéséért.

 

5. SZELLEMI ÉS IPARI TULAJDONJOG

5.1. A Tartalom a jelen ÁFF-ben foglalt meghatározásának megfelelően magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon feltüntetett logókat, stilizált szemléltetőket, kereskedelmi szimbólumokat, statikus képeket, dinamikus képeket, multimédia szövegeket és/vagy tartalmat. Mindez kifejezetten a SzámTech 18 - WebShop tulajdonát képezi és a SzámTech 18 - WebShop fenntartja ezzel kapcsolatosan minden jogát.

5.2. Az Ügyfél/Vásárló nem jogosult a Tartalmat másolni, terjeszteni, közölni, harmadik félnek átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, valamihez csatolni, kiállítani, beiktatni a SzámTech 18 - WebShop által eredetileg kívánttól eltérő bármely más kontextusba,helyezni, továbbá nem jogosult a Tartalmat a Weboldalon kívül használni, a SzámTech 18 - WebShop Tartalom feletti szellemi tulajdonjogát igazoló jeleket eltávolítani, valamint nem jogosult részt venni a Tartalom másolásával, módosításával vagy kitűzésével megvalósított anyagok átküldésében, eladásában, terjesztésében, kizárólag a SzámTech 18 - WebShop kifejezett módon tett írásos beleegyezésével.

5.3. Bármely Tartalom, amelyhez az Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van, vagy ahhoz hozzáférést nyer bármely eszköz révén, a jelen ÁFF hatálya alá tartozik..

5.4. Az Ügyfél/Vásárló egy Tartalmat vagy annak egy részét kizárólag személyes felhasználás céljából és nem kereskedelmi/üzleti célból másolhat le, küldhet át és/vagy használhat fel, és kizárólag akkor, ha ez nem ellenkezik a jelen ÁFF előírásaival.

5.5. Amennyiben a SzámTech 18 - WebShop egy Ügyfélnek / Vásárlónak a Tartalom vagy annak bizonyos része vonatkozásában a közöttük erre létrejött külön megállapodást követően az abban meghatározott tartalommal használati jogot ad, és amely tartalomhoz az Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van vagy az Ügyfél/Vásárló ezen megállapodás következtében hozzáférést nyer, e használati jog csakis megállapodásban meghatározott Tartalomra vagy tartalmakra terjed ki, csakis annak vagy azoknak a weboldalon létezése alatti időszakra vagy az megállapodásban maghatározott időszakra érvényes, a meghatározott feltételeknek megfelelően.

5.6. Az Ügyfélhez vagy Vásárló részre bármely kommunikációs eszköz (elektronikus, telefon stb.) útján küldött vagy az Ügyfél/Vásárló által belépés, látogatás és/vagy böngészés útján szerzett semmilyen Tartalom nem képezi a SzámTech 18 - WebShop szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét és/vagy – amennyiben létezik ilyen – a Tartalom átküldését lebonyolító SzámTech 18 - WebShop alkalmazott/megbízott szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét, ezen Tartalom vonatkozásában.

5.7. Tilos a Tartalom használata a jelen ÁFF-ben vagy az azt kísérő felhasználási megállapodásban – amennyiben létezik ilyen – kifejezetten megengedettektől eltérő céllal.

 

6. RENDELÉS

6.1. Az webshop.szamtech18.eu weboldalon keresztül az Ügyfél/Vásárló megrendelést adhat le oly módon, hogy a kiválasztott termék(ek)et/szolgáltatás(oka)t a kosárba helyezi. A termék(ek)/szolgáltatás(ok) kosárba helyezése nem jelenti azok automatikus lefoglalását, továbbá amennyiben nem történik meg a megrendelés véglegesítése az Ügyfél által, úgy a megrendelés nem kerül rögzítésre és teljesítésre.

A kosárba helyezést követően a termék(ek)/szolgáltatás(ok) csak abban az esetben vásárolhatóak meg, ha azokból a megrendelés teljesítéséhez elegendő raktár készlet áll a SzámTech 18 - WebShop rendelkezésére.

6.2 A megrendelés véglegesítésével az Ügyfél/Vásárló megerősíti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok, a rögzítés napján a valóságnak megfelelnek, és a rendelés teljesítéséhez felhasználhatóak. A véglegesítéssel az Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési móddal a megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ellenkező esetben a megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja.

6.3 A rendelés véglegesítésével a Vevő hozzájárul ahhoz, hogy szükség esetén, az Eladó felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (jellemzően email vagy telefon) bármelyikén.

6.4 Az Eladó semmisnek nyilváníthatja a Vásárló Rendelését, a Vásárló előzetes értesítése mellett, anélkül, hogy utólag valamely félnek – erre hivatkozva – bármilyen kötelezettsége lenne a másik féllel szemben, vagy anélkül, hogy valamely fél a másik féllel szemben kártérítési igényt fogalmazna meg, az alábbi esetekben:

6.4.1 Amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsájtó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi.

 

6.4.2 Amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partnerünk nem tudja érvényesíteni a tranzakciót.

6.4.3 A Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot vagy nem teljes körűek vagy nem teszik lehetővé a megrendelés teljesítését

6.5. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az Ügyfélnek(amennyiben Fogyasztó) lehetősége van a szerződéstől elállni. Ezt a lehetőséget a SzámTech 18 - WebShop a termék átvételétől számított 15 napon belül biztosítja az Ügyfelek számára. Amennyiben a megrendelés végösszege kiegyenlítésre került, és a Vásárló időben jelezte a szerződéstől való elállási szándékát, úgy az Eladó vállalja, hogy a Vásárló értesítésétől számított legfeljebb 14 napon belül visszafizeti a termék vételárát. Az elállás részletese feltételeit a Weboldalon közzétett tájékoztató tartalmazza.

 

Az SzámTech 18 - WebShop a vételár visszafizetését az alábbi módokon vállalja:

6.5.1.Ha a Vásárló a megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre az Eladó – az online fizetést biztosító partneréhez intézett – kérelmére.

6.5.2 Ha a Vásárló a megrendelést banki átutalással vagy utánvétellel egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése a Vásárló által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg.

6.6. Az Eladó a vételár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt termék visszajuttatása részére nem történik meg. A Vásárló köteles a leghamarabb (a bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni az elállásról szóló bejelentését követően, a termék visszajuttatásáról az Eladó részére.

6.7 Ha az Eladó a Vásárló által megrendelt Termék(ek)/Szolgáltatás(ok) szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni az Vásárlót, és a megrendelés ellenértékét 7 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került és a Vásárló is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A felek megállapodhatnak a megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.

 

6.8. 6.8 A webshop.szamtech18.eu weboldalt a budapesti székhelyű Szabó Róbert Egyéni Vállalkozó üzemelteti. Egyes, az oldalról történő vásárlás (megrendelés) esetében a hatályos magyar jogszabályok értelmében a Nemzeti Adó-és Vámhivatal EKAER (Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer) számot kérhet a vásárlótól. Az EKAER szám megszerzése a vásárló(mint Címzett) kötelessége és felelőssége, mint ahogyan a hatályos magyar jogszabályok betartása is. Mindebből következik, hogy ezen jogszabályok megsértéséből eredő következményekért a Vásárló felel.

Az EKAER számnak a webshop.szamtech18.eu részére történő elküldése érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot a webshop.szamtech18.eu telefonos ügyfélszolgálatával.

 

7. TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK, AMELYEKRE NEM BIZTOSÍTOTT AZ ELÁLLÁS JOGA

7.1. A Szerződéstől való elállás joga alól kivételt képeznek az alábbiak:

a) a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a Szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Eladó a teljesítést a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan Termék/Szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó által nem befolyásolható ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vásárló a csomagolást felbontotta;

h) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

i) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha az Eladó a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

j) a webshop.szamtech18.eu oldalának releváns felületén meghatározott egyéb termékek/esetek tekintetében.

 

8. TITOKTARTÁS

8.1. A Vásárló/Ügyfél által az Eladónak szolgáltatott bármely jellegű információt az Eladó bizalmasan kezeli.

8.2. A Vásárló/Ügyfél a Rendelés/Szerződés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére az Eladó előzetesen adott írásos beleegyezése nélkül.

8.3. Azzal, hogy az Ügyfél/Vásárló információkat és adatokat közöl ezen a weboldalon, biztosítja az Eladónak az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, módosítási, átküldési és terjesztési jogát. Ugyanakkor az Ügyfél/Vásárló egyetért azzal, hogy az Eladó szabadon használhatja azokat az ötleteket, koncepciókat, know-how-okat vagy technikákat, amelyeket a Weboldalon keresztül ismertetett.

8.4. Az Ügyfél/Vásárló azzal, hogy a SzámTech 18 - WebShop-on Ügyfélfiókot hoz létre/Rendelést ad le, bekerül a SzámTech 18 - WebShop adatbázisába, így a hatályos jogszabályoknak megfelelően és azok keretei között hozzájárul, hogy harmadik felek, éspedig a SzámTech 18 - WebShop partnerei felvegyék vele a kapcsolatot: marketing szolgáltatást, más szolgáltatást kínáló szolgáltatók, SzámTech18 szervíz ; más társaságok, amelyekkel a SzámTech 18 - WebShop a Termékek és/vagy Szolgáltatások vonatkozásában közös kínálati programokat tud kifejleszteni, stb.

9. HÍRLEVÉLFELIRATKOZÁS

9.1. Amikor egy Ügyfél a Weboldalon regisztrál, lehetősége van feliratkozni a SzámTech 18 - WebShop hírlevél szolgáltatására.

9.2. Az Ügyfél /Vásárló bármikor leiratkozhat a Hírlevelek fogadásáról a hírlevelekben erre szolgáló linkre kattintva vagy a +36 30 4122376 telefonszám hívásával;

 

10. SZÁMLÁZÁS – KIFIZETÉS

10.1. A webshop.szamtech18.eu weboldalon szereplő termékek és szolgáltatások árai tartalmazzák az ÁFA-t

10.2. Az Eladó előlegszámlát vagy díjbekérőt állít ki 1 munkanapon belül azon megrendelések esetében, ahol a Vásárló fizetési módként banki átutalást, vagy online bankkártyás fizetést jelölt meg. A Vásárló a megrendelés teljesítéséhez köteles az előlegszámlán szereplő összeget az azon szereplő fizetési határidőig, a megjelölt fizetési móddal, kiegyenlíteni. Amennyiben ez nem történik meg az előlegszámlán feltüntetett határidőig, úgy az Eladó a megrendelést törölheti a rendszeréből. Erre hivatkozással a Vásárló kártérítési igényt nem érvényesíthet a SzámTech 18 - WebShop-al szemben

Az ár, a fizetési mód és a fizetési határidő minden Rendelésben meg van jelölve. Az Eladó számlát bocsát ki a Vásárló számára a leszállított Termékekre és Szolgáltatásokra, a Vásárló kötelessége továbbítani a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes információt.

10.3 Minden rögzített rendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Termékek/Szolgáltatások vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. Az Eladó – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki a megrendelt és kiszállításra kerülő Termékekről és/vagy Szolgáltatásokról. A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához, minden rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – megadjon. Ennek elmulasztása esetén az Eladó nem kötelezhető új számla kiállítására.

10.4 Az SzámTech 18 - WebShop által, a megrendeléshez tartozó, értékesített Termékekről és/vagy Szolgáltatásokról szóló számlát elsősorban elektronikus úton továbbítja a Vásárló részére. A kiállított számla elektronikus formában elektronikus üzenet (e-mail) formájában elküldésre kerül az Ügyfélfiókban megadott e-mail címre. Az ebben a pontban részletezett eljárás csak azon Termékekre és Szolgáltatásokra vonatkozik, amelyeket a SzámTech 18 - WebShop forgalmaz és értékesít.

10.5 A Vásárló minden esetben köteles a Ügyfélfiókjában megadott – a számlázáshoz felhasznált – személyes adatokat naprakészen tartani, annak érdekében, hogy a számlát minden egyes rendelés esetében az Eladó helyesen állítsa ki és bocsássa az Ügyfél rendelkezésére. A Vásárló köteles minden megrendelés leadásánál a megadott adatok helyességéről megbizonyosodni.

10.6 Amennyiben a számlázással összefüggő információk – beleértve a kiállított számlát/számlákat – több mint negyvennyolc (48) órán át nem kerültek elektronikusan kézbesítésre, úgy a Vásárló erről írásban tájékoztathatja a SzámTech 18 - WebShop ügyfélszolgálatát.

 

11. SZÁLLÍTÁS

11.1 Az Eladó vállalja, hogy a megrendelt Terméket – a szerződött, szállítást végző, partnerein keresztül – a Vásárló által megadott szállítási címre eljuttatja.

11.2 Az Eladó biztosítja a megrendelt Termék megfelelő csomagolását és a kísérő dokumentumok elküldését.

11.3 Az Eladó a szállítást csak magyarországi címre vállalja.

11.4 A Termékek/Szolgáltatások szállításával kapcsolatos részletek – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – nem képezik az Eladó szerződéses kötelezettségét. Ennek alapján sem az Eladó, sem a Vevő nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez, a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatok, tájékoztatások bármely módon történő nem teljesülése esetén.

 

12. GARANCIA

12.1. Minden SzámTech 18 - WebShop által értékesített Termék garanciával rendelkezik a hatályos jogszabályoknak és a gyártók kereskedelmi politikáinak megfelelően. A Termékek újak illetve felújítottak ez minden termék adatlapján megjelölésre kerül, az új termékek eredeti csomagolásban vannak és az egyes gyártók külön engedélyezett forrásaiból származnak.

12.2. Az SzámTech 18 - WebShop által értékesített és leszállított Termékek esetében a jótállási jegyeket a Szabó Róbert Egyéni Vállalkozó, a SzámTech 18 - WebShop üzemeltetője bocsátja ki. A Jótállási idő alatt és után a garanciális javítás/csere esetében a visszaszállítás/visszaküldés költségei minden esetben a Vásárlót/Ügyfelet terhelik.

12.3. Az SzámTech 18 - WebShop által értékesített és szállított Termékek esetében a Vásárló a szállításkor minden olyan Termékre, amely gyártói garanciával rendelkezik, egy külön jótállási jegyet kap, amelyen feltüntetik a szervizközpont elérhetőségét, ahol a garancia ideje alatt biztosítják a termék javítását. A SzámTech 18 - WebShop-on keresztül vásárolt Termékek garanciáját az adott Termék jótállási jegyén feltüntetett engedélyezett szerviz vagy az Eladó biztosítja.

12.4. A Rendelésben szereplő azon Termékekre, amelyek a SzámTech 18 - WebShop üzemeltetője által kibocsátott jótállási jegy alapján részesülnek garanciában, a SzámTech 18 - WebShop elérhetővé teszi ezeket a Jótállási jegyeket elektronikus formátumban is, a Termék jótállási jegyét e-mailen küldi el a Vásárló által a saját Ügyfélfiókjában megadott e-mail címre.

12.5. Annak érdekében, hogy a Rendeléshez tartozó jótállási jegy a Vásárló részére továbbításra kerüljön, a Vásárló köteles frissíteni a saját Ügyfélfiókjában szereplő adatokat, és a minden Rendelés esetén köteles ellenőrizni az információkat és dokumentumokat.

Abban az esetben, ha ezek az információk több mint 48 (negyvennyolc) órán át nem érhetők el az Ügyfél Ügyfélfiókjában, kérjük, értesítsen erről a következő e-mail címen:

info@szamtech18.hu vagy info@szamtech18.eu.

12.6. Amennyiben hiányzik egy Termék jótállási jegye, azt jelezni kell az áru átvételétől számított legfeljebb 48 (negyvennyolc) órán belül az info@szamtech18.hu vagy info@szamtech18.eu címen. SzámTech 18 - WebShop fenntartja a jogot, hogy a később előterjesztett jelzéseket nem veszi figyelembe, és a vásárlás/számlakiállítás dátumától számított 15 napon túli megrendelések, vásárlások esetén az Eladó nem kötelezhető a jótállási jegy újboli kiállítására.

12.7 Bizonyos termékek gyártói jótállási és garanciális feltételei eltérnek a megszokottól, a Vásárló/Ügyfél Köteles a Jótállási jegyen feltüntetett gyártói szerviz/márkaszerviz elérhetőségeken érdeklődni, a jótállási garanciális igény folyamatával kapcsolatban, mivel némely gyártó csak és kizárólag a Vásárló/Ügyfél bejelentése alapján végzi el a javítást vagy cserét akár a vásárlástól számított 72 órán belül is. Jelenleg Érintett gyártók DELL, LENOVO, ASUS, D-LINK, HP(Hewlett-Packard), ACER, TOSHIBA, SAMSUNG.

 

13. A TERMÉKEK FELETTI TULAJDONJOG ÁTADÁSA

A Termékek feletti tulajdonjog a házhozszállításkor száll át a Vásárlóra, a rendelésben megjelölt helyen, amennyiben a Vásárló kifizette Termék vételárát. (Ennek igazolásául szolgálhatnak: leszállítás jelentése – a gyorsposta által kiadott szállítási dokumentum átvételének aláírása).

 

14. FELELŐSSÉG

Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amelyet a Vásárló vagy bármely harmadik fél elszenvedhet annak eredményeként, hogy az Eladó teljesíti a Rendelés szerinti bármely kötelezettségét és nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amely a Termékek és Szolgáltatások használatából származnak azoknak a Vásárló részére történő átadása után. Eladó nem vonható felelősségre az Termékek szállítás közbeni elveszítéséért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat/gyorsposta felelősségi körébe tartozik.

 

15. ÉRTÉKELÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK, KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK FELTÖLTÉSE

15.1 Az Értékelések, Hozzászólások, Kérdések és Válaszok feltöltése az ”Ügyfelek kérdései és válaszai” és az ”Értékelések” szekcióban történik a Felhasználók által. Az információk lehetnek pozitív vagy negatív jellegűek, és a termék tulajdonságaival, vagy ennek használatával kapcsolatosak.

15.2 Az Értékelés/Hozzászólás/Kérdés/Válasz feltöltésével a Felhasználók hozzájárulnak, hogy ezt a tartalmat akár módosítva vagy lefordítva a Szabó Róbert Egyéni Vállalkozó, mint a webshop.szamtech18.eu weboldal üzemeltetője, felhasználja promóciós és/vagy bármely egyéb célra.

15.3 Az Értékelés/Hozzászólás/Kérdés/Válasz feltöltésével a Felhasználó elfogadja az alábbi moderációs alapelveket, és az Értékelés/Hozzászólás/Kérdés/Válasz megíráskor ezeket betartja:

- a Felhasználó kizárólag a termék leírásával, annak használatával kapcsolatos információkat oszthat meg. Konkrét megrendelés teljesítésével, kedvezményes ajánlatokkal összefüggő információk megosztása kerülendő.

- az írásbeli megfogalmazása kizárólag magyar nyelven történhet, kivételt képez ez alól azon technikai jellegű kifejezések, szakszavak használata, amely a gyakori használatuk miatt a köznyelvben elterjedt

- kerülni kell azokat a megfogalmazásokat, nyilatkozatokat, amelyek gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmasak, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkeket és hivatkozások megadása sem megengedett

- a Felhasználónak meg kell bizonyosodnia arról, hogy a felöltendő információkat a megfelelő kategóriába kívánja közzétenni

- a Felhasználó köteles megbizonyosodni arról, hogy a közzétenni kívánt információk valósak, helyesek, nem tartalmaznak megtévesztő információkat, nem sértik mások jogait (például szerzői jog).

- a szolgáltatás csak arra használható, hogy a Felhasználó bővebb információt kérjen vagy közöljön egy termékről vagy szolgáltatásról. A szolgáltatás használata során más cégek, termékek reklámozása nem megengedett

- személyes adatok közzététele és kérése nem megengedett

- az Eladó tevékenységével megegyező weboldalak, cégek elérhetőségének közzététele tilos

- a szolgáltatás a többi Felhasználó tájékoztatására szolgál, az Eladóval történő kommunikációra nem használható. Erre a célra az Eladó külön, Ügyfélszolgálatot tart fent, amelynek elérhetőségei megtalálhatóak a webshop.szamtech18.eu weboldalon.

15.4 Az értékeléshez a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló egy, az adott termékkel kapcsolatos minősítést is hozzárendel. Az értékelések a hozzájuk tartozó minősítésekkel együtt befolyásolják a termék általános minősítését számokban kifejezve, amely zárójelben található a termék megnevezése alatt. Ezáltal egy pozitív minősítés emeli, egy negatív minősítés pedig csökkenti a termék általános minősítését.

15.5 Azon Felhasználóknak, akik képeket illetve videókat is feltöltenek az értékelésükkel együtt, a következő szabályokat kell betartaniuk:

- a feltöltött fájlok azon termékkel kapcsolatos képet vagy videót kell, hogy tartalmazzanak, amelyről az értékelést írták, figyelembe véve a szerzői jogokat

- a feltöltött fájlok nem tartalmazhatnak erőszakos elemeket, felnőtt tartalmakat, vulgáris / sértő üzenetet, vagy bármilyen olyan tartalmat, amely sértő lehet egy személy/csoport számára faji vagy etnikai származás, vallás, fogyatékosság, nem, kor, szexualitás orientáció vagy politikai preferencia miatt.

- a feltöltött videó nem sértheti mások személyiségi jogait

- a videó nem tartalmazhat olyan elérhetőséget, vízjelet, amely kapcsolatba hozható az Eladó tevékenységével megegyező weboldalakkal, vállalkozásokkal

15.6 Amennyiben egy Értékelést/Hozzászólást/Kérdést/Választ a Felhasználó szubjektív okból kifolyólag nem érez helytállónak, és ezt jelzi az Eladó részére, úgy az megvizsgálja, hogy a kifogásolt tartalom szabálysértő-e a Felhasználási Feltételeket figyelembe véve.

15.7 Abban az esetben, ha az Eladó megállapítja, hogy többszörösen megszegték a Felhasználási Feltételeket, fenntartja a jogot, hogy felfüggessze a Felhasználó jogát az Értékelések/Hozzászólások/Kérdések/Válaszok feltöltésére vonatkozóan.

15.8 A megvásárolt termékkel/szolgáltatással vagy a megrendeléssel kapcsolatos panaszok kezelésére az Eladó, Ügyfélszolgálatot üzemeltetet, amelynek elérhetőségeit a webshop.szamtech18.eu weboldalon közzéteszi.

 

16. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

16.1. A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, módosított és kiegészített vonatkozó magyarországi törvény előírásainak megfelelően a SzámTech 18 - WebShop köteles biztonságos feltételek mellett és csakis a célhoz kötötten kezelni azokat a személyes adatokat, amelyeket az Ügyfelek a rendelés során megadtak.

16.2. Az adatkezelés célja: az Ügyfelek/Vásárlók tájékoztatása a saját Regisztrációs oldaluk(Ügyfélfiókjuk) státuszáról, a Vásárlók tájékoztatása a Rendelés folyamatáról és állapotáról, a kínált Termékek és Szolgáltatások értékelése, a kereskedelmi tevékenységek értékelése, a Termékeket és Szolgáltatásokat támogató tevékenységek, marketing, reklám, adminisztráció, fejlesztés, piackutatás, statisztika, az értékesítések és az Ügyfél/Vásárló viselkedésének nyomon követése és figyelemmel kísérése.

16.3. A Vásárló azzal, hogy a regisztráláskor és/vagy a Rendelés leadásakor kitölti az űrlapot az adataival, kijelenti és feltétel nélkül elfogadja, hogy a személyes adatait bevezessék a SzámTech 18 - WebShop adatbázisba és ugyanakkor kifejezetten és egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy a SzámTech 18 - WebShop, annak társvállalatai és azok munkatársai ezeket a személyes adatokat tárolják, használják és feldolgozzák, területi és/vagy időbeni korlátozások nélkül visszavonásig, a SzámTech 18 - WebShop, annak társvállalatai és azok munkatársai alábbi tevékenységei gyakorlására és/vagy lebonyolítására, de nem csak ezekre korlátozódva: kereskedelmi tevékenységek, a termékeket és szolgáltatásokat támogató tevékenységek, marketing-, reklám-, média-, adminisztráció-, fejlesztési-, piackutatási-, statisztikai tevékenységek, az értékesítések és a fogyasztó viselkedésének nyomon követése és figyelemmel kísérése. Ugyanakkor a Vásárló kifejezetten és egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy a SzámTech 18 - WebShop ezeket a személyes adatokat továbbítsa mind társvállalatai, mind pedig más belföldi vagy külföldi entitás/entitások számára.

16.4. A jelen ÁFF. elolvasásával az Ügyfél/Vásárló tudomást szerzett arról, hogy a törvényben előírt jogai biztosítottak SzámTech 18 - WebShop által, azaz a tájékoztatáshoz való jog, az adatokhoz való hozzáférési jog, az adatokba való betekintési jog, a kifogásolási jog, az egyedi határozatok alávetésének elutasítására vonatkozó jog, továbbá a bírósági kereset indítási jog, a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló vonatkozó magyarországi törvény szerint garantált jogok megsértése esetében.

16.5. A Szabó Róbert Egyéni Vállalkozó – SzámTech 18 részére címzett, a 1188 Budapest, Címer utca 30/A címre elküldött, dátummal ellátott és aláírt írásos kérelem alapján ingyenesen igényelheti egy évre szólóan, hogy értesítsék a személyes adatai kezelését és feldolgozását illetően.

 

16.6. A Szabó Róbert Egyéni Vállalkozó – SzámTech 18 részére címzett, a 1188 Budapest, Címer utca 30/A címre elküldött, dátummal ellátott és aláírt írásos kérelem alapján élhet az adatokat illető rendelkezés jogával az alábbi esetekben:

16.6.1. azon adatok kijavítását, frissítését, zárolását vagy törlését kérheti , amelyek feldolgozása nem felel meg a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló vonatkozó magyarországi törvény előírásainak, különös tekintettel a hiányos és pontatlan adatokra;

16.6.2. Anonim adatokká való átalakítását kérheti azoknak az adatoknak, amelyek nem felelnek meg a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló vonatkozó magyarországi törvény előírásainak;

16.6.3. azon harmadik felek értesítését kérheti, akik adatait feltárták, abban az esetben, ha ez az értesítés nem bizonyul lehetetlennek vagy nem feltételez aránytalanul nagy erőfeszítést az ezáltal védett törvényes érdekhez viszonyítva;

16.7. A SzámTech 18 - WebShop továbbíthatja a Vásárló személyes adatait – az alábbiak szerint – más olyan társaságoknak, amelyekkel partneri viszonyban van, de csakis az azokkal kötött titoktartási megállapodás alapján, amellyel azok garantálják, hogy ezeket az adatokat biztonságban kezelik és a személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelik és továbbítják: marketing szolgáltatók, gyorsposta, fizetési/bank szolgáltatók, olyan telemarketing vagy egyéb szolgáltatást szolgáltató társaságok, amelyekkel a SzámTech 18 - WebShop a Termékei és Szolgáltatásai vonatkozásában közös kínálati programot tud kifejleszteni, biztosítók.

16.8. A Vásárló személyes adatai az hatóságok, bíróságok, ügyészségek számára is továbbíthatók és továbbítandók a jogszabályi előírások alapján és azok keretei között, amennyiben az adott hatóság, bíróság, ügyészség hivatalos megkeresést küld SzámTech 18 - WebShop részére.

 

17. VIS MAIOR

17.1. e fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem kontrollálható, és/vagy olyan, a SzámTech 18 - WebShop-ot ellehetetlenítő, tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi SzámTech 18 - WebShop számára a jelen ÁFF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését;

 

17.2. A felek (SzámTech 18 - WebShop és Ügyfél) egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek elmulasztásáért abban az esetben, ha a határidőben teljesítés és/vagy megfelelő teljesítés mulasztását teljes mértékben vagy részben vis maior eredményezi.

17.3. Amennyiben a keletkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül az esemény nem szűnik meg, mindkét félnek jogában áll értesíteni a másik felet a Szerződés megszűnéséről anélkül, hogy bármelyik fél egyéb kártérítést igényelhetne a másik féltől.

 

18. ALMALMAZOTT JOGSZABÁLYOK – JOGHATÓSÁG

Jelen Szerződés vonatkozásában a magyarországi jogszabályokat alkalmazzák.

A Fogyasztókra vonatkozó jogszabályok tekintetében (jótállás, szavatosság, elállás…stb. ) a magyar jog az irányadó.

Az SzámTech 18 - WebShop és az Ügyfelek/Vásárlók között esetleg felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik, vagy, amennyiben ez nem lehetséges, a vitás ügyeket megoldás céljából az illetékes Fogyasztóvédelmi hatósága elé kell terjeszteni.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

 

19. ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKAI ELSZÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

19.1. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai olyan veszélyes anyagokat tartalmazhatnak, amelyek káros hatást fejthetnek ki a környezetre és az emberi egészségre abban az esetben, ha azokat nem gyűjtik be szelektíven.

19.1.1. a vásárlóknak kötelessége az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait szelektíven gyűjteni.

19.1.2. Ezen hulladékok begyűjtése a szelektív hulladékgyűjtő pontoknál történik.;

 

19.1.3. Az Ügyfelektől a nagyobb méretű ilyen jellegű hulladékot- abban az esetben, ha a leadott berendezés funkciójában megegyezik a webshop.szamtech18.eu-n vásárolt, új műszaki cikkel, a Szabó Róbert Egyéni vállalkozó szállítja el, amennyiben az Ügyfél ezen elszállításra vonatkozó igényét a SzámTech 18 - WebShop telefonos Ügyfélszolgálatán jelzi.

Ügyfélszolgálat:

Tel. 1: +36304122376

Tel. 2: +36706482838

E-mail: info@szamtech18.hu

Cégadatok:

Szabó Róbert E.V.

Adószám: 68170213-2-43

EU Adószám: HU68170213

Székhely: 1188 Budapest, Címer utca 30/A

Telephely (bolt): JELENLEG NINCS - Online Kiskereskedelem